Rīgā notiek starptautisks bērnu un jauniešu labdarības festivāls “Akordeona dienas Rīgā 2017”

Rīgā notiek starptautisks bērnu un jauniešu labdarības festivāls “Akordeona dienas Rīgā 2017”

Rīgā, no 23. līdz 25. aprīlim norisināsies starptautisks bērnu un jauniešu labdarības festivāls “Akordeona dienas Rīgā 2017”.

Festivāla “Akordeona dienas Rīgā” realizācija sesto gadu pēc kārtas sniedz neapšaubāmu informāciju par festivāla aktualitāti un tās ikgadēju paaugstināšanos no apmeklētāju, dalībnieku un partneru acu punkta, ik gadu piesaistot jaunus interesentus no Latvijas un ārvalstīm, kuri dažādā veidā izrāda gribu iesaistīties festivāla attīstības veicināšanā un kvalitatīvā izpildīšana.

Festivālam ar daudzajiem dalībniekiem ir mērķis ne tikai vairot to skaitu, bet arī celt viņu muzikālā izpildījuma kvalitātes laktiņu. Kā dalībniekus uzņemot ne tikai pašmāju māksliniekus, bet viesus no Maskavas, Pēterburgas, Minskas, Lietuvas  un Ukrainas, katru gadu papildinot šo sarakstu, festivālam ir piešķirta nozīmīga starptautiska loma un atzinība. 

Dalībnieku, apmeklētāju un partneru, starptautisko dalībvalstu skaits, muzikālā izpildījuma kvalitāte, festivāla ievērojamība un izpildīšanas līmenis un prieks apmeklētāju sirdīs – ik gadu aug, tādēļ festivālam ir piešķirta nozīmīga starptautiska loma un atzinība.

Festivāls īsteno labdarības politiku, koncertus organizējot bez ieejas maksas apmeklētājiem, kā primāro mērķauditoriju izvirzot bērnu nama audzēkņus, trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, veco ļaužu pansionātu iedzīvotājus un maznodrošinātos pensionārus, paturot sevī sirsnīgu aspektu, ļaujot arī ierasties jebkuram interesantam, kam mūzika sirdij tuva.

Ik gadu piesaistot arvien vairāk ārvalstu dalībniekus, 2017. gadā, viesu saraksts tiks papildināts ar 20 dalībniekiem no Lietuvas, vairojot ne tikai Rīgas kultūrvidi, bet arī Latvijas nozīmīgumu, akordeona kolektīvās muzicēšanas spēles attīstībā starptautiskos mērogos. 2017. gadā kopā tiek piesaistīti aptuveni 90 dalībnieki.

Festivāla Programma:

Festivālā ietilpst trīs koncerti. Katrs festivāla koncerts tiek organizēts atsevišķā dienā. Koncerta mākslinieki uzstājās gan ar pašizvēlētiem muzikāliem skaņdarbiem, gan spēlē kopīgi izvēlētus skaņdarbus, repertuārā iekļaujot arī mūsdienu melodijas. 

2017. gada festivāls „Akordeona dienas Rīgā” tiek organizēts:

23. aprīlī 18.00: Atklāšanas koncerts - Sv. Pētera baznīcā

  • Piedalās lielākā daļa akordeonistu no Latvijas un daži ārvalstu akordeonisti.
  • Mākslinieki uzstājās ar pašizvēlētiem muzikāliem skaņdarbiem.

24. aprīlī 19.00: Sadraudzības koncerts – Latvijas Nacionālā bibliotēkas Ziedoņa zāle

  • Piedalās daļa akordeonistu no Latvijas un visi ārvalstu akordeonisti.
  • Mākslinieki uzstājās ar pašizvēlētiem muzikāliem skaņdarbiem.

25. aprīlī 19.00: Noslēguma koncerts - Sv. Pētera baznīcā

  • Piedalās visi festivāla akordeonisti. (Mazākā daļa no tiem ir akordeonisti no Latvijas, kuri ņem dalību tieši tikai Noslēguma koncertā.)

Festivāla izvirzītās prioritātes joprojām ir palikušas nemainīgas: Latvijas reģionu un starptautisko dalībnieku, ansambļu savstarpējā konsolidēšana projekta mērķu sasniegšanai. Ļaujot dalībniekiem izrādīt savu iniciatīvu, festivāls pierāda, ka tā dalībnieki arī esot jaunieši un bērni, profesionāļu vadībā, spēj attiecīgi sagatavoties un sniegt koncertu apmeklētājiem augsta līmeņa  profesionāli izpildītus priekšnesumus.

Projekta mērķauditorija un plānotais apmeklētāju skaits:

Festivāls neizvirza nekādus griestus apmeklētāju ziņā, visi koncerti tiek organizēti bez iee-jas maksas, uzņemot jebkuru interesentu. Šogad kopā ir plānots pieaicināt 900 apmeklētājus, kas gandrīz piepildītu pilnas visas apmeklētāju vietas visos trijos koncertos.


Pievieno komentāru:

Klausies latviešu mūziku