.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Grupa Crow Mother piedāvā dziesmu "Smile like you care"

Grupa "Crow Mother" piedāvā dziesmu "Smile like you care"

Šobrīd Crow Mother aktīvi strādā pie jaunā mater­iāla un šogad gaidāmā studi­jas albuma.

Grupa dib­ināta 2012. gada martā un pa šo laiku nospēlēti kon­certi daudzās Latvi­jas pil­sētās, vasaras fes­tivā­los, klu­bos un ārpus Latvi­jas. Gru­pas sastāvs: Edijs Jurēvics – balss, Jānis Andžāns – ģitāra, Edgars Briedis – basģi­tara, Mār­tiņš Vilšķērsts – bungas.

Smile like you care

I met you in 2008

This time was very fast

You looked so nice when smiled at me

Oh GOD, I have this girl get to know

She smelled so nice and naughty glances

or I have dreamed yet ?

We all know what hap­pens next

but­ter­flies and ex. kick my ass

Smile like you care

(nobody do it bet­ter than you)

Between us there was a passion

All we knew was the satisfaction

The first kiss and on your diary

We can read that dreams come true

Now we have only memories

Thou­sands of miles of separation

Those who think that was a waste of time

I can say that she is still in my dreams.

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie Audio

Māris Sloka duetā ar Inetu Rudzīti piedāvā jaunu dziesmu (1838)
Ras­sell un Edvards Grieze prezentē dziesmu "Laika ritmā" un tās videover­siju. (1048)
Grupa "Zvaigžņu Lietus", tuvo­joties sieviešu dienai, pub­licē dziesmu "Lūša nagi" (799)
Grupa Roja šajā pavasarī rak­sta "Vēs­tuli dzejā" (668)
Alter­natīvās mūzikas apvienība "Pro­jekts Kapļi" piedāvā nok­lausīties dziesmu Emi­granta Polka (498)
Brāļi Pun­cuļi visām sievi­etēm dāv­ina dziesmu "Pavisam klusiņām". (449)
Ansis Klintsons atgriežas mūzikā ar singlu "Fenikss" (435)
Duets San­dra pub­licē jaunu hītu — Gaņi Maņī (423)
Aivara Birz­maļa pirmā dziesma gūst panāku­mus latviešu mūzikas mīļotāju vidū (411)
Goran Gora un Aija Andrejeva nolē­muši sasaukt pavasari. (408)
Los Dau­gavas Nens piedāvā jauno singlu "Dis­tan­cia" (399)
Mūz­iķis Dons laidis klajā singlu "Dieviņš" (388)
Mūz­iķis Ras­sel piedāvā jaunu dziesmu par mod­ernā laik­meta atkarību (364)
Dziedātā­jai Sol­lai iznā­cis debi­jas singls latviešu val­odā (360)
Muzikālā apvienība "Sym­bolic" dzen prom lietus mākoņus (326)
Grupa "Mākoņstūmēji" 1.aprīli iesāk ar jaunu dziesmu "Tu ar mani nerunā" (322)
Jānis Krūmiņš un "Apved­ceļš" sveic pavasarī ar jaunu dziesmu (321)
Ar debi­jas singlu "CREA­TURE U" virs ūdens parādās Anna Pluto (313)
Dziedātāja Laura Raila sadar­bo­joties ar āfrikāņu izpildītāju Allone izlaidusi dziesmu "Cel­e­bra­tion" (294)
MAKREE nodod klausītājiem pirmo singlu sadar­bībā ar DVĪNĒM — Loud (292)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Citi pasākumi

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri