.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Grupa Crow Mother piedāvā dziesmu "Smile like you care"

Grupa "Crow Mother" piedāvā dziesmu "Smile like you care"

Šobrīd Crow Mother aktīvi strādā pie jaunā mater­iāla un šogad gaidāmā studi­jas albuma.

Grupa dib­ināta 2012. gada martā un pa šo laiku nospēlēti kon­certi daudzās Latvi­jas pil­sētās, vasaras fes­tivā­los, klu­bos un ārpus Latvi­jas. Gru­pas sastāvs: Edijs Jurēvics – balss, Jānis Andžāns – ģitāra, Edgars Briedis – basģi­tara, Mār­tiņš Vilšķērsts – bungas.

Smile like you care

I met you in 2008

This time was very fast

You looked so nice when smiled at me

Oh GOD, I have this girl get to know

She smelled so nice and naughty glances

or I have dreamed yet ?

We all know what hap­pens next

but­ter­flies and ex. kick my ass

Smile like you care

(nobody do it bet­ter than you)

Between us there was a passion

All we knew was the satisfaction

The first kiss and on your diary

We can read that dreams come true

Now we have only memories

Thou­sands of miles of separation

Those who think that was a waste of time

I can say that she is still in my dreams.

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie Audio

Sevi piesaka jau­nais izpildītājs Gatis Supe (2682)
Katrīna Cīrule: Bass ir mana vājība — tiešā un pārnestā nozīmē. (849)
Gru­pai "KLAIDO­NIS" jauna dziesma "Tev jāpārnāk" (815)
Košā izpildītāja SIGNE iekār­dina Latvi­jas klausītājus ar jaunu dziesmu Eirovīz­i­jas konkur­sam Super­nova 2015! (786)
Ras­sell un Edvards Grieze prezentē dziesmu "Laika ritmā" un tās videover­siju. (746)
Santa Kas­par­sone izdzied "Sakuras stās­tus" (732)
Ily B (Iveta Bau­mane) sadar­bībā ar [Ex] da Bass pub­licējusi jaunu dziesmu "Bor­ing games" (640)
Ar roman­tisku dziesmu "Meit­ene Mana" grupa "Liepavots" sveic visus mīlētājus Valen­tīn­di­enā (609)
Ieva Aku­ratere un grupa "Los Dau­gavas Nens" izdod dziesmu "Noskūp­sti mani" (573)
Grupa "Zvaigžņu Lietus", tuvo­joties sieviešu dienai, pub­licē dziesmu "Lūša nagi" (537)
Meit­eņu trio BRIGHT­NESS ir izde­vis savu pirmo oriģināldziesmu "VIENS SOLIS" (532)
Puišu grupa no "Super­novas" piedāvā debi­jas singlu (527)
Linda Ķaukule: Spēju būt pietiekami spilgta, lai patiktu klausītājiem arī ārpus Latvi­jas. (484)
Tuvo­joties Valen­tīna dienai, Oskars Deige­lis piedāvā jaunu, sirdi plosošu dziesmu. (470)
Grupa Tri­anas Parks dāv­ina saviem faniem dziesmu "Sons and daugh­ters" (412)
Indīroka grupa Pyro Trees piedāvā jaunu dziesmu un aic­ina uz kon­certu (407)
Grupa "Astra The 22’s" pub­licē savu roman­tiskāko singlu "Win­ter Love" (365)
Grupa Tāl­braucēji pub­licē jaunu dziesmu "Blakus man" (354)
Grupa "Audiok­vartāls" izdod savu trešo singlu "Mod­ern­izēta pasaule". (347)
Antra Stafecka izdod konkursa SUPER­NOVA dziesmu un izs­lu­d­ina sava pirmā albuma kon­certu (339)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Citi pasākumi

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri