.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Andris Kivičs dzies­mas "Tu tuvo­jies sev" 10 gadu jubilejā piedāvā akustisko versiju

Andris Kivičs savas slavenākās dzies­mas "Tu tuvo­jies sev" 10 gadu jubilejā piedāvā akustisko versiju.

Līdz šim pop­ulārākā Z-​Scars dziesma "Tu tuvo­jies sev" klajā nāca 2003. gada vasarā, kas tika iekļauta kā vadošā dziesma doku­men­tālajā filmā "Atrasts Amerikā".

Mūzika un tek­sts: Andris Kivičs

Audio, video un mon­tāža: Jānis Štāls

Tu tuvo­jies sev

Tu Tuvo­jies Sev

Bēgot no manis, vai tu tuvo­jies sev,

Neitrāli kāds pajautā tev

Vis­drīzāk, ka tevi nesapratīs

Ka tev ir kāds, ko ir bail pazaudēt,

Kāds, ko tu varētu iemīlēt

Dažreiz tu vēlies būt kaut kur, citur

Tava pieredze, vai var­būt tomēr nē,

Jautājumi un atbildes

Bet tu esi tu, kaut kur dziļi sevī

Nekas te nenotiek tāpat vien,

Pat tavs pieskāriens

Un es esmu aizlidojis

Bet tu esi tagad, šodien un te

un tas, ko tu redzi ir Tava pasaule

Vien­alga cik skaista vai neglīta tā,

tā ir tava Vienīgā

Un tu esi tieši tagad

Un tas ko tu redzi ir tava pasaule

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie Video

Jau­niešu garage/​punk rock grupa "Melns uz Balta" pub­licējuši jaunu video dzies­mai "Greznā dzīve" (905)
Latviešu hiphop izpildītājs Edavārdi piedāvā jaunu video dzies­mai "Kat­e­drāle" (565)
Madaras Grēgeres un Roberta Pēter­sona dzies­mai "Karuselis" tapis emo­cionāls video! (520)
Skatītāju vērtēju­mam iznākusi mūz­iķes San­tas Kas­par­sones izpildītās dzies­mas "Sakuras stāsti" videover­sija (435)
"Auļi" sadar­bībā ar kom­pon­istu Kārli Auzānu, dze­jnieci Lauru Daudišu un vokālo grupu ALTA klausītājiem piedāvā dziesmu "Visi tēva sirmi zirgi". (403)
Lienei Šoma­sei ied­ves­mo­joša dziesma un video! (354)
"Sky­forger" pub­lisko videok­lipu dzies­mai "Mel­nās buras", un dosies Eiropas tūrē (350)
Pub­licēts dzies­mas "Dzel manī sauli" jaunās ver­si­jas video. (320)
Milleru-​Balandīnu ģimene laiž klajā sirsnīgu videok­lipu dzies­mai "Novij man, Māmuliņ" (291)
Jaunu singlu "Tu Teici Tā" un tā video piedāvā Miks Dukurs (290)
Bermudu Divstūris piedzīvo­juši karstas "1002 arābu nak­tis" (281)
Folk­lo­ras kopai Delve iznā­cis pir­mais ofi­ciālais videok­lips dzies­mai Glo­denīte. (274)
Latviešu repa māk­slin­ieks Mis­ters piedāvā jaunu dziesmu "Migla" (265)
Nok­lausies jaunā LTV ser­iāla tit­uldziesmu! (244)
Vasaras noslēgumā Oskars Deige­lis izdod jaunu singlu un atk­lāj topošā albuma nosaukumu! (236)
Dziedātāja un dziesmu autore Anita Intaite piedāvā dziesmu "Try Not To Speak" un tās videover­siju. (224)
Gru­pai Manta jauna dziesma, klips un filma (214)
Īsi pirms kon­cert­tūres "Bach Goes to Iran" grupa DAGAMBA prezentē albumu "Recy­cled" un video klipu "Prokofiev the Knight Rider". (198)
Grupa Sigma klajā laidusi videok­lipu dzies­mai "Sazaroto taku dārzs" (196)
Paula Dukure piedāvā dzies­mas "The Miss­ing Ingre­di­ent" video (196)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Citi pasākumi

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri