.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Igauņu ģimene — Vītoliņš

Igauņu ģimene — Vītoliņš

"Vītoliņš" (nez­ināmi (R.,G.Igauņu aranžējums) — Igauņu ģim. no Gaigalavas

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie Video

Jau­niešu garage/​punk rock grupa "Melns uz Balta" pub­licējuši jaunu video dzies­mai "Greznā dzīve" (905)
Latviešu hiphop izpildītājs Edavārdi piedāvā jaunu video dzies­mai "Kat­e­drāle" (565)
Madaras Grēgeres un Roberta Pēter­sona dzies­mai "Karuselis" tapis emo­cionāls video! (513)
Skatītāju vērtēju­mam iznākusi mūz­iķes San­tas Kas­par­sones izpildītās dzies­mas "Sakuras stāsti" videover­sija (434)
"Auļi" sadar­bībā ar kom­pon­istu Kārli Auzānu, dze­jnieci Lauru Daudišu un vokālo grupu ALTA klausītājiem piedāvā dziesmu "Visi tēva sirmi zirgi". (400)
Lienei Šoma­sei ied­ves­mo­joša dziesma un video! (352)
"Sky­forger" pub­lisko videok­lipu dzies­mai "Mel­nās buras", un dosies Eiropas tūrē (349)
Pub­licēts dzies­mas "Dzel manī sauli" jaunās ver­si­jas video. (320)
Milleru-​Balandīnu ģimene laiž klajā sirsnīgu videok­lipu dzies­mai "Novij man, Māmuliņ" (287)
Jaunu singlu "Tu Teici Tā" un tā video piedāvā Miks Dukurs (286)
Bermudu Divstūris piedzīvo­juši karstas "1002 arābu nak­tis" (276)
Folk­lo­ras kopai Delve iznā­cis pir­mais ofi­ciālais videok­lips dzies­mai Glo­denīte. (273)
Latviešu repa māk­slin­ieks Mis­ters piedāvā jaunu dziesmu "Migla" (264)
Nok­lausies jaunā LTV ser­iāla tit­uldziesmu! (241)
Vasaras noslēgumā Oskars Deige­lis izdod jaunu singlu un atk­lāj topošā albuma nosaukumu! (235)
Dziedātāja un dziesmu autore Anita Intaite piedāvā dziesmu "Try Not To Speak" un tās videover­siju. (223)
Gru­pai Manta jauna dziesma, klips un filma (214)
Īsi pirms kon­cert­tūres "Bach Goes to Iran" grupa DAGAMBA prezentē albumu "Recy­cled" un video klipu "Prokofiev the Knight Rider". (197)
Grupa Sigma klajā laidusi videok­lipu dzies­mai "Sazaroto taku dārzs" (196)
Paula Dukure piedāvā dzies­mas "The Miss­ing Ingre­di­ent" video (196)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Citi pasākumi

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri