.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Paula un Rača dziesmu svētki Dzin­taros izpār­doti, izs­lu­d­ina jaunus koncertus!

22. augustā Dzin­taru kon­certzālē gaidā­mais Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu kon­certs "Nekur nav tik labi kā mājās" jau labu laiku kā izpār­dots. Atsaucoties uz milzīgo pub­likas interesi, jau okto­brī ieplānots Paula un Rača dziesmu svētku turpinājums ar koncertiem:

  • Valmierā (18.oktobris),
  • Liepājā (20. oktobris),
  • Jel­gavā (24. oktobris)
  • un Madonā (27. oktobris).

Biļetes nopērka­mas "Biļešu paradīze" kasēs.

Skanēs pašas pazīs­tamākās un lipīgākās melodi­jas no nesen izdotās Rai­monda Paula un Gun­tara Rača 100 pop­ulārāko dziesmu grā­matas: "Kūko kūko dzeguzīte", "Anniņa van­niņā", "Par to (Raudāja māte)", "Baltā dziesma", "Lecam pa vecam", "Cāļus skaita rudenī" un daudzas citas iemīļo­tas dzies­mas, kā arī divi pir­matskaņo­jumi, ko izpildīs komonista jau­nais favorīts, talan­tī­gais aktieris Dau­mants Kalniņš. Gaidāms daudz prieka un līdzi dziedāšanas, kā arī pa druskai latviskas smeldzes. Dziedās tautā iemīļoti māk­slin­ieki, bet pie klavierēm būs pats Maestro.

Rai­monds Pauls jauno pro­grammu komentē īsi un skaidri: "Smiekli un asaras". Šajā rak­stur­o­jumā iederas arī trešā "pozī­cija" — sal­dumi. Nav noslēpums, ka Mae­stro ir liels sal­dumu mīļotājs, tādēļ starp viņa enerģi­jas avotiem kon­certu sēri­jas laikā būs īpašā Laima kon­fekšu izlase "Mae­stro". Turk­lāt katrs sim­tais Dzin­taru kon­certa apmek­lētājs šādu izlasi saņems dāvanā.

Paula un Rača kon­certa dziesmu izlase nopērkama micrec​.lv

MP3 for­mātā — doremi​.lv

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Noskaidro­tas visas "Latvi­jas Šlāger­ap­tau­jas 2015" fināla dzies­mas (809)
18. jūlijā noritēs mūzikas fes­tivāls ‘’ZVIRGZ­DENES ZIŅĢE 2015‘’ (645)
Dailes teā­tra aktieru ansam­b­lis "ILGA" atzīmē savu 10 gadu jubileju (590)
"Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas finālā pār­lie­ci­noši uzvar "Balto lāču" dziesma "Pacel glāzi priekam" (526)
Par Latvi­jas Šlāger­ap­tau­jas 2014./2015. aptau­jas gada Sirds dziesma ir kļu­vusi San­tas Zapackas un Har­ija Ozola "Var jau tā" (521)
Foto­stāsts: Neaizmirstulītes un Laimis Rācenājs Kalnciema Kvartālā (504)
CD sērijā "Leģen­das" izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase (479)
Lielās Līgo lustes Alūk­snē! No sen­di­enām līdz mūs­di­enām! (471)
Izskanēs aktiera Edgara Liepiņa jubile­jas piemiņas kon­certs Latvi­jas Radio 2 (466)
Šonedēļ "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas fināla kon­certā noteiks tautā iemīļotāko dziesmu (440)
Latvi­jas lielās Šlāger­ap­tau­jas fināls ir klāt! (409)
Nākamnedēļ CD sērijā "Leģen­das" tiks izdota Edgara Liepiņa dziesmu izlase. (397)
Ar krāšņu brīvd­abas kon­certu un zaļum­balli 3. jūlijā Saulkrastu estrādē sāk­sies "Amigo Dzin­tara dziesmu" aptau­jas vasaras tūre. (397)
Valkas brīvd­abas estrādi jau otro gadu pieskand­inās Melodiskās mūzikas svētki "Vil­ciens Rīga — Valka" (368)
Ir iznā­cis gru­pas KLAIDO­NIS jau­nais mūzikas albums "Pieskāriens" (303)
Kas­pars Pud­niks aic­ina uz kon­certūri "Latvi­etis — Kaislī­gais" (301)
Mūz­iķi uzsāk garo ceļu pēc "Amigo Dzin­tara dziesmu" trešās sezonas uzvarētāja lau­riem (279)
Apvienosies gru­pas Sestā Jūdze un Bumerangs (258)
Rudenī notiks atceres kon­certi izcila­jai aktri­sei Antrai Lied­skalniņai un viņas dēlam Har­i­jam Ozo­lam (192)
Pašmāju alter­natīvā blūza ģitārists Johnny B Beast izde­vis debi­jas albumu "Wild­boars and Trains" (186)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri