.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Paula un Rača dziesmu svētki Dzin­taros izpār­doti, izs­lu­d­ina jaunus koncertus!

22. augustā Dzin­taru kon­certzālē gaidā­mais Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu kon­certs "Nekur nav tik labi kā mājās" jau labu laiku kā izpār­dots. Atsaucoties uz milzīgo pub­likas interesi, jau okto­brī ieplānots Paula un Rača dziesmu svētku turpinājums ar koncertiem:

  • Valmierā (18.oktobris),
  • Liepājā (20. oktobris),
  • Jel­gavā (24. oktobris)
  • un Madonā (27. oktobris).

Biļetes nopērka­mas "Biļešu paradīze" kasēs.

Skanēs pašas pazīs­tamākās un lipīgākās melodi­jas no nesen izdotās Rai­monda Paula un Gun­tara Rača 100 pop­ulārāko dziesmu grā­matas: "Kūko kūko dzeguzīte", "Anniņa van­niņā", "Par to (Raudāja māte)", "Baltā dziesma", "Lecam pa vecam", "Cāļus skaita rudenī" un daudzas citas iemīļo­tas dzies­mas, kā arī divi pir­matskaņo­jumi, ko izpildīs komonista jau­nais favorīts, talan­tī­gais aktieris Dau­mants Kalniņš. Gaidāms daudz prieka un līdzi dziedāšanas, kā arī pa druskai latviskas smeldzes. Dziedās tautā iemīļoti māk­slin­ieki, bet pie klavierēm būs pats Maestro.

Rai­monds Pauls jauno pro­grammu komentē īsi un skaidri: "Smiekli un asaras". Šajā rak­stur­o­jumā iederas arī trešā "pozī­cija" — sal­dumi. Nav noslēpums, ka Mae­stro ir liels sal­dumu mīļotājs, tādēļ starp viņa enerģi­jas avotiem kon­certu sēri­jas laikā būs īpašā Laima kon­fekšu izlase "Mae­stro". Turk­lāt katrs sim­tais Dzin­taru kon­certa apmek­lētājs šādu izlasi saņems dāvanā.

Paula un Rača kon­certa dziesmu izlase nopērkama micrec​.lv

MP3 for­mātā — doremi​.lv

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Lim­baži roken­rola mūzikas cienītājus ielūdz uz Rock­a­billy Nakts Karnevālu (805)
"Eolika" svinēs 35 gadu jubileju. (674)
Grupa "DAKOTA" dodas jubile­jas kon­cert­tūrē "MANA SPĒLE" (617)
Februārī Ogrē un Dobelē izskanēs dziedātāja Žorža Sik­snas jaunā akustiskā kon­cert­pro­gramma "O Sole Mio" (564)
Jau tradi­cionāli notiks Coun­try mūzikas fes­tivāls "Coun­try Bauska 2015" (473)
Grupa "Galak­tika" 8. martā aic­ina uz sirsnīgu kon­certu "No sirds vienīgi Jums"! (471)
Gru­pas Vega albums "Lido dūja" izvirzīts Mūzikas ier­ak­stu gada bal­vai. (463)
Gada negaidītākais muzikālais pro­jekts — "Trīs mīlas mus­ketieri". (448)
Foto­stāsts: Ar burz­iņu klubā "Četri balti krekli" atzīmēta dueta Karakums 20 gadu jubileja. (437)
Foto­stāsts: Kon­certzālē Rīga aiz­vadīts gru­pas Eolika 35. gadu jubile­jas kon­certs (423)
Foto­stāsts: Grupa "Dakota" ar Ivaru God­mani pie bungām kon­certē kon­certzālē Rīga (363)
Santa Zapacka – par duetiem sievi­etes dzīvē un uz skatuves (309)
Ses­t­dien, 21. martā Bauskas KC grupa "Dakota" atk­lāja kon­cert­tūri "Mana spēle" (308)
Jānim Krūmiņam — Autor­tiesību bez­galības balva par "Zemenēm" (305)
Gunārs Mei­jers aic­ina uz jaunā diska "Zelta dzies­mas" prezen­tā­ci­jas kon­certu (284)
Mar­ija Nau­mova ar kon­cert­pro­grammu "Pus­nakts Parīzē" viesosies Ludzā, Siguldā un Kuldīgā (274)
Žoržs Sik­sna: "Dzīve bijusi dāsna ar sievi­etēm, kurām esmu pate­icību parādā" (258)
Pēc vairāku gadu pār­traukuma klajā nāk Latvijā labi pazīs­tamās un mīlētās mūz­iķes San­tas Kas­par­sones jau­nais albums – "Sameklē mani" (161)
Beidz pastāvēt grupa "Embur­gas zēni" — turp­māk daļa mūz­iķu apvienosies jaunā pro­jektā — "Jauna diena" (125)
Foto­stāsts + Audio: Arēnā Rīga nosv­inēta Latvi­jas Radio 2 20. gadu jubileja (108)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri