.

Google+ MuzikasPasaule.lv facebook.com MuzikasPasaule.lvdraugiem.lv MuzikasPasaule.lv/twitter.com MuzikasPasaule.lv Šī e-​pasta adrese ir aizsargāta no mēs­tuļu robotiem. Pār­lūkpro­gram­mai ir jābūt ies­lēg­tam JavaScript atbal­stam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Rai­monds Pauls un Gun­tars Račs uzsāk kon­cert­tūri — "Cālus skaita rudenī"

Cāļus skaita rudenī – ar šādu devīzi šodien Ventspilī sākas Rai­monda Paula un Gun­tara Rača dziesmu svētku "Nekur nav tika labi kā mājās" rudens tūre.

Kon­cert­pro­gramma, kuras pir­matskaņo­jums ar lieliskiem panāku­miem izskanēja augustā Dzin­taru estrādē, tuvākās nedēļās būs redzam un dzir­dama arī Valmierā (18.oktobris), Liepājā (20. okto­bris), Jel­gavā (24. okto­bris) un Madonā (27. oktobris).

Jo īpaši patīkami gan abiem dziesmu auto­riem, gan daudza­jiem solistiem, kas kon­certā izpilda viņu pop­ulārākās dzies­mas, ir fakts, ka šā vakara uzstāšanās Ventspils Teā­tra namā "Jūras vārti" ir pil­nībā izpār­dota – biļetes kasēs bei­dzās pirms pil­sētā tika izlīmē­tas kon­certa afišas!

Kon­cert­pro­grammā "Nekur nav tik labi kā mājās" piedāvā īsti latvisku izk­laidi, kurā prieks un aizrautība mijas sen­ti­menta un vie­glas smeldzes mirkļiem.. Tajā skan Paula un Rača iecienītākās dzies­mas, ko dzied Nor­munds Rutulis, "Dzeguzīte", Aija Andrejeva, Liene Šomase un Jānis Moi­sejs, Dau­mants Kalniņš, Kristīna Zaharova, Andris Bērz­iņš un Jānis Paukštello, Antra Stafecka, Nor­munds Ruskis, Nor­munds Jakušonoks un Rīgas Zelta Saules koris. Spēlē "Tipa orķestris", bet pie klavierēm visa vakara garumā ir pats Mae­stro Rai­monds Pauls.

Vērienī­gais uzve­dums ar daudzu latviešu estrādes zvaigžņu dalību nebūtu iespē­jams ne tikai bez abu tautā iemīļoto autoru dzies­mām, bet arī bez draudzīgi gādīga atbal­sta, ko sniedz Ventspils, Valmieras, Liepā­jas, Jel­gavas un Madonas pil­sētu domes, kā arī Lat­telekom Lojal­itātes pro­gramma (manslet​tekom​.lv kli­en­tiem – biļetes ar 20% atlaidi) un saldiem uzmundrināju­miem pilnā Laima kofekšu izlase "Maestro".

Infor­mā­ciju sagatavoja Micrec PM

Ieteikt:

Pievienot komen­tāru


Pop­ulārākie

Klajā nācis gru­pas "Rum­bas kvartets" debi­jas albums "Kur esi Tu" (1140)
Ar sirsnīgu kon­certu Kuldī­gas Māk­slas namā prezen­tēts gru­pas Rum­bas Kvartets jau­nais albums "Kur esi Tu". (1057)
Latvi­jas Radio 2 aic­ina uz varenām 20.jubilejas svinībām (771)
Prezen­tēts Rai­monda Pauls un Zigfrīda Muk­tupāvela ziemassvētku albums (642)
Nedēļas nogalē noslēdzies "Latv­jas Šlāger­ap­tau­jas 20142015" rudens posma fināl­bal­so­jums (548)
Los Dau­gavas Nens aic­ina Jauno gadu iesākt kubiešu sal­sas, spāņu fla­menko un roman­tiskas BOLERO dziesmu rit­mos (512)
"Eolika" svinēs 35 gadu jubileju. (433)
Mūz­iķi aic­ina uz lab­darības kon­certu Urbānu ģimenei!!! (432)
Lim­baži roken­rola mūzikas cienītājus ielūdz uz Rock­a­billy Nakts Karnevālu (415)
Valen­tīn­di­enā uz kopēju kon­certu aic­ina gru­pas Apved­ceļš un Baltie lāči. (387)
Grupa "DAKOTA" dodas jubile­jas kon­cert­tūrē "MANA SPĒLE" (339)
Februārī Ogrē un Dobelē izskanēs dziedātāja Žorža Sik­snas jaunā akustiskā kon­cert­pro­gramma "O Sole Mio" (314)
Gada negaidītākais muzikālais pro­jekts — "Trīs mīlas mus­ketieri". (253)
Jānim Krūmiņam — Autor­tiesību bez­galības balva par "Zemenēm" (163)
Grupa "Galak­tika" 8. martā aic­ina uz sirsnīgu kon­certu "No sirds vienīgi Jums"! (156)
Gru­pas Vega albums "Lido dūja" izvirzīts Mūzikas ier­ak­stu gada bal­vai. (148)
Foto­stāsts: Kon­certzālē Rīga aiz­vadīts gru­pas Eolika 35. gadu jubile­jas kon­certs (131)
Mar­ija Nau­mova ar kon­cert­pro­grammu "Pus­nakts Parīzē" viesosies Ludzā, Siguldā un Kuldīgā (130)
Santa Zapacka – par duetiem sievi­etes dzīvē un uz skatuves (45)

Klausies Latviešu mūziku Spotify

Ieeja bez maksas

Mūz­iķi un muzikanti

Klubi un pasākumi

Jaunākie komen­tāri