Tallinas ielas kvartālā notiks laikmetīgās operas "Baņuta" izrādes

Tallinas ielas kvartālā notiks laikmetīgās operas "Baņuta" izrādes

Tallinas ielas kvartālā notiks laikmetīgās operas "Baņuta" izrādes

18. augustā pulksten 21.00 un 20. augustā pulksten 16.00 "Tu jau zini kur" telpā Tallinas ielas kvartālā notiks operas "Baņuta" laikmetīgā iestudējuma izrādes, ko sadarbībā ar latviešu māksliniekiem veidojis mūzikas teātra kolektīvs "Hauen und Stechen" no Berlīnes. Septembrī iestudējums tiks izrādīts arī viesizrādēs Berlīnes teātrī "Theater im Delphi".

Berlīnes mūzikas teātra kolektīvs "Hauen und Stechen" jau ilgstoši nodarbojas ar operas pamatrepertuāra radikālu pārradīšanu. Tā arī operā "Baņuta" sapludināta opera, skatuves mākslas nosacītība un laikmetīga performativitāte, brīva sižeta pārinterpretācija, jaunu elementu ieviešana, dažādu valodu un spēles formu izmantojums. Stāsta interpretācija saistīta ar tās vardarbīgo sižetu un vēsturiskajiem apstākļiem, kas ietekmējuši operas radīšanu un izmaiņas tajā.

Opera vēsta par kaislīgās Baņutas likteni, kura bēg no karazonas un nokļūst svešumā. Tur laimīgas laulības vietā viņa tiek iepīta politiskās intrigās un atriebības ķēdē. Vēstījumā tiek reflektēta gan baltu mītiskā senatne, gan Austrumeiropas reģiona vēsture 20. gadsimtā un sieviešu loma tajā. Kara traumas sajaucas ar pagāniskajiem rituāliem, ar kuriem varoņi cenšas atgriezt pasauli ikdienas dzīves ritējumā. Šajā interpretācijā arī pati Baņuta ir piedalījusies partizānu cīņās un nes sev līdzi to sieviešu pieredzi, kuras iesaistījās karadarbībā Austrumeiropā 20. gadsimtā.

Par spīti traģiskajai notikumu gaitai, Baņuta ir kaislības, mīlestības un dzīves alku pilna. Viņa cīnās pret ciešanām un pret savu bezizejas stāvokli. Operas iestudējumā traģiskais cieši savīts ar paradoksu un humoru, absurda klātesamību un teātrim raksturīgu spēles prieku.

Alfrēda Kalniņa mūzika piemērota instrumentālam ansamblim Jēkaba Nīmaņa vadībā. Izrādē darbosies latviešu izpildītāji Laura Grecka, Āris Matesovičs, Gustavs Melbārdis, Dainis Sumišķis, kori vadīs diriģents Patriks Kārlis Stepe, kā arī mākslinieki no Vācijas - Angela Brauna, Davids Ristaus un Džīna Līza Maivalde. Pusstundu pirms izrādes dramaturgs Evarts Melnalksnis teiks ievadvārdus, skaidrojot operas vēstures kontekstu un atsauces interpretācijā.

Muzikologs Orests Silabriedis par iestudējuma kinoversiju, kas pirmizrādi piedzīvoja 2021. gada rudenī, rakstījis:

"Virtuozi nospēlēta mizanscēna un vienlaikus atgādinājums, ka visas mīklas būs jāuzmin katram pašam, bet tiklab arī — nekas te nav jāsaprot, baudiet un pēc noskatīšanās no šī pilnības raga atvasiniet sajūtu kopumu, kas rosina refleksiju un vēl ilgi uztur dzīvas mūsu atmiņas par augstas klases piedzīvojumu."

Izrāžu norise ir daļa no Rīgas vasaras kultūras programmas, kas top ar Rīgas pašvaldības atbalstu. Biļetes uz izrādēm ir bezmaksas, reģistrēšanās brīvbiļetei veicama šeit (vietu skaits ierobežots).


Pievieno komentāru:

Klausies latviešu mūziku