Lietošanas noteikumi

Izmantojot MuzikasPasaule.Lv interneta veikala tīmekļa lappu, ir saistoši sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA Minalgo IG, reģistrācijas numurs 40203009818, juridiskā adrese: Briežu 52, Lapsas, LV 2107, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.MuzikasPasaule.Lv

 

1. MuzikasPasaule.Lv LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par PREČU un MP3 tirdzniecību.

1.2. Pirkumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā. PREČU pasūtījumi tiek apstrādāti  darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Pēc PRECES pasūtījuma saņemšanas PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM apstiprinājuma e-pastu uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

1.3. PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu MuzikasPasaule.Lv PREČU un/vai MP3 iegādei apliecina, ka 

  • - neiebilst, ka viņa vai viņas norādītā kontaktinformācija tiek izmantota MuzikasPasaule.Lv interneta veikala jaunumu un/vai paziņojumu nosūtīšanai;
  • - ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot MuzikasPasaule.Lv interneta veikalu); 
  • - ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot MuzikasPasaule.Lv interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības; 
  • - viņš vai viņa ievēro un pilda MuzikasPasaule.Lv interneta veikala noteikumus; 
  • - neizmanto PREČU un/vai MP3 iegādei trešās personas maksājuma karti.

1.4. PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai MuzikasPasaule.Lv interneta veikalā. PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. Pirkuma veikšanai PIRCĒJA reģistrēšanās nav obligāta.

1.5. Jebkāda MuzikasPasaule.Lv interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

1.6. Pirkuma apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Visa Electron, Mastercard un Maestro), izmantojot interneta servisu PAYPAL.

1.7.  Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2. MP3 IEGĀDES NOTEIKUMI

2.1. Saskaņā ar Licences līgumu, kurš noslēgts starp PĀRDEVĒJU un Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un LR Autortiesību likumu ar MP3 lejupielādi PIRCĒJS iegūst tiesības tikai uz vienas MP3 kopijas glabāšanu. Jebkurai tālākai reproducēšanai  vai publiskai atskaņošanai PIRCĒJAM nepieciešama atļauja (licence).

2.2. Mūzika šajā interneta vietnē ir darīta pieejama ar AKKA/LAA atļauju.  www.akka-laa.lv .

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības - 14 kalendāro dienu laikā atgriezt PĀRDEVĒJAM MuzikasPasaule.Lv interneta veikalā iegādātās PRECES, uzrādot PREČU iegādi apliecinošu kvīti. 

3.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis PRECI vai tās daļu.

3.3. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz MuzikasPasaule.Lv interneta veikalā iegādātajiem MP3 failiem.

3.4. PIRCĒJS ir atbildīgs par PRECES kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PĀRDEVĒJAM ir tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja PRECE ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret PRECI, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

3.5. PIRCĒJS, izmantojot atteikuma tiesības un atgriežot PRECES, apmaksā PRECES atgriešanas izdevumus (pasta pakalpojumus)

3.6. PĀRDEVĒJS, iestājoties atteikuma tiesību piemērošanas gadījumam, atmaksā PIRCĒJAM naudas summu, kas vienāda ar atgrieztās preces cenu MuzikasPasaule.Lv interneta veikalā.

 


Pievieno komentāru:

Jaunākie ieraksti